Anonymní narkomani

Máš problém s drogami ? Můžeme ti pomoci 

NA je neziskové Společenství či společnost mužů a žen, pro které se drogy staly zásadním problémem. Jsme uzdravující se závislí, kteří se pravidelně setkávají, aby si vzájemně pomáhali zůstat čistí. Jedná se o program úplné abstinence od všech drog. Jedinou podmínkou členství ve Společenství je touha přestat je brát. Doporučujeme mít otevřenou mysl a být k sobě shovívavý. Náš program je souhrnem zásad formulovaných tak jednoduše, že je může v každodenním životě dodržovat opravdu každý. Nejdůležitější na nich ale je, že skutečně fungují. Členství v NA není ničím zavazující. NA není spojeno s žádnou jinou organizací, neplatí se žádné vstupní poplatky ani pravidelné příspěvky, neuzavíráme žádnou smlouvu, nikomu nemusíme nic slíbit. Nejsme spojeni s žádnou politickou, náboženskou či represivní skupinou, a nikdy nejsme sledováni. Může se k nám přidat opravdu každý bez ohledu na věk, rasu, sexuální orientaci, vyznání, náboženské přesvědčení či jeho absenci. Nezajímá nás, co a kolik jsi bral a od koho jsi sháněl, co jsi v minulosti udělal, ani to, zda jsi bohatý či chudý. Zajímá nás pouze, co se svým problémem chceš udělat a jak ti v tom můžeme pomoci. Nováček je nejdůležitější osobou na každém setkání skupiny, protože to, co máme, si můžeme udržet pouze tak, že to budeme předávat dál. Naše sdílená zkušenost říká, že ti, kdo se pravidelně účastní našich setkání, zůstávají čistí.
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky